Redaction KMiD


2021.06.18  Recenzja książki TKt48 gotowa

Dziękujemy za otrzymane Wasze recenzje o książce TKt48.
W wydaniu magazynu KMiD nr (37)1-2/2021 została opublikowana
interesująca recenzja kol. Marcina Kowalczyka. Dziękujemy!

 

2021.05.05  Recenzja książki TKt48

Lubisz parowozy? ... a TKt48?

Wydawnictwo EUROSPRINTER z serii książek poświęconych
parowozom wydało monografię o TKt48.

Zapoznałeś się z nią? Masz na jej temat swoje zdanie?

Podziel się fachowymi uwagami.

tkt48_eurosprinter_ks-800x800.jpg  tkt48-lokomotywa-towarowa-do-pociagow-osobowych[5].jpg

Najciekawszą, fachową recenzję książki o TKt48 opublikujemy!

Zbliża się wydanie bardzo długo oczekiwanego numeru (37)1-2/2021 magazynu Koleje Małe i Duże. Celem promocji książki i wydawnictwa EUROSPRINTER, jak i nawiązania więzi z Czytelnikami jest zamysł, by w rubryce „z naszej biblioteki” opublikować ich własną, nieskrępowaną ocenę wydanej książki. Zapraszamy zatem do ich nadsyłania. Najciekawsze, najbardziej fachowe recenzje opublikujemy. Nagrodą oprócz honorarium, ewentualnie zdobycia innej pozycji wydawnictwa EUROSPRINTER niech będzie zaistnienie w gronie uznanych znawców historii, techniki i literatury kolejowej.

kontakt na mail: redakcja@kmd.pl

 
Zachęcamy do przesyłania na adres redakcji opracowań, artykułów historycznych, modelarskich, współczesnych; starych zdjęć, relacji z wydarzeń w kraju, z imprez, opisów i zdjęć istniejących jeszcze w wielu miejscach śladów po dawnej kolei itp. Najciekawsze z pewnością opublikujemy, a w zamian przekażemy zawsze egzemplarz autorski, a po przekroczeniu ogólnej kwoty honorarium 25 zł - także to honorarium.

Adres redakcji:
Koleje Małe i Duże
Wydawnictwo APLAND
ul. Kościuszki 182
40-525 Katowice

E-mail: redakcja@kmd.pl