Zachęcamy do przesyłania na adres redakcji opracowań, artykułów historycznych, modelarskich, współczesnych; starych zdjęć, relacji z wydarzeń w kraju, z imprez, opisów i zdjęć istniejących jeszcze w wielu miejscach śladów po dawnej kolei itp. Najciekawsze z pewnością opublikujemy, a w zamian przekażemy zawsze egzemplarz autorski, a po przekroczeniu ogólnej kwoty honorarium 25 zł - także to honorarium.Adres redakcji:
Koleje Małe i Duże
Wydawnictwo APLAND
ul. Kościuszki 182
40-525 Katowice

E-mail: redakcja@kmd.pl