2020.06.18: Kolej w Kwidzynie (Prusy Wschodnie)

Przyczyń się do upamiętnienia tej pięknej kolei w powstającej monografii !

W krajobrazie kulturowym Kwidzyna i jego okolic występują liczne przykłady zabytków techniki o bogatej i barwnej historii. Zaliczyć do nich można przede wszystkim historyczne dziedzictwo kolejowe, które zakorzeniło się na ziemi kwidzyńskiej już w 1883 roku. Oprócz kolei normalnotorowej, powstała także kolej wąskotorowa, której sieć przecinała łąki i pola Doliny Kwidzyńskiej. Nie licząc kilku okazjonalnych artykułów na ten temat, do dnia dzisiejszego nie napisano żadnego monograficznego opracowania dotyczącego dziejów kwidzyńskiego kolejnictwa. Dlatego też, w gronie pasjonatów i specjalistów kolejnictwa, historyków, muzealników, zabytkoznawców i konserwatorów zabytków przygotowujemy monografie historii kolei w Kwidzynie i okolicach, ze szczególnym uwzględnieniem w I etapie kolei wąskotorowej na Marezie (Mareza - Rusinowo, Mareza - Gurcz - Gniew - Wielkie Walichnowy).  II etap zaś dotyczyć będzie kolei normalnotorowej (Malbork - Kwidzyn - Grudziądz, Prabuty - Kwidzyn - Opalenie - Smętowo, Kwidzyn - Kisielice - Biskupiec, Prabuty - Kisielice - Jabłonowo Pomorskie, Gardeja - Łasin, Morzeszczyn - Gniew).

Wobec powyższego poszukujemy wszelkich materiałów związanych z koleją w Kwidzynie: wspomnień, pamiątkowych dokumentów, map, biletów, ilostanów taboru, a w szczególności historycznych fotografii celem ich analizy i publikacji w planowanej monografii.

Wszystkich, którzy zechcieliby mieć swój współudział w stworzeniu tego unikatowego wydawnictwa, bardzo prosimy o kontakt pod adresem Piotr Kazimierowski railpiotr@gmail.com , tel. 785 080 000

 

Eisenbahn in Marienwerder Westpreußen (Kwidzyn)

In der Kulturlandschaft von Kwidzyn und Umgebung gibt es zahlreiche Beispiele für technische Denkmäler mit einer reichen Geschichte. Dazu gehört vor allem das historische Eisenbahnerbe, das 1883 im Land Marienwerder Wurzeln schlug. Neben der Normalspurbahn wurde auch eine Schmalspurbahn (Kleinbahn) geschaffen, deren Netz die Wiesen und Felder die Marienwerderschen Niederung überquerte. Abgesehen von einigen gelegentlichen Artikeln zu diesem Thema wurde bisher keine monografische Studie zur Geschichte der Marienwerder-Eisenbahnen verfasst. Aus diesem Grund bereiten wir Monographien zur Geschichte der Eisenbahnen in Marienwerder (Kwidzyn) und Umgebung in der Gruppe der Eisenbahnhitzkopfen und -Spezialisten, Historiker, Museologen, Baudenkmalexperten und Denkmalpfleger. In der ersten Etappe der Kleinbahn auf Mareese (Mareza): Mareese - Oberfeld - Neuhöfen - Kl. Grabau - Gr. Grabau - Kanitzken - Weichselburg - Gr. Nebrau - Stangendorf - Russenau, Mareese - Johannisdorf - über die Weichsel mit Trajekt "Landrat Brückner" oder der Fähre "Möwe" - Mewe - Gr. Falkenau. In der zweiten Etappe der Normalspurbahn (Marienburg - Marienwerder - Graudenz, Riesenburg - Marienwerder - Münsterwalde - Schmentau, Marienwerder - Freystadt - Bischofswerder, Riesenburg - Freystadt - Jablonowo, Garnsee - Lessen, Morroschin.

In Anbetracht des Vorstehenden suchen wir nach allen Materialien zu diesem Thema, z. B.: Erinnerungen, Gedenkdokumente, Karten, Tickets, Fahrzeuge und insbesondere historische Fotos zur Analyse und Veröffentlichung in einer geplanten Monographie.

Jeder, der seinen Beteiligung an der Schaffung dieses einzigartigen Verlags haben möchte, kontaktiert uns bitte unter railpiotr@gmail.com

20200618Kwidzyn2009-02-19.jpg

20200618Kwidzyn2016-03-06.jpg

 
 

 

Zachęcamy do przesyłania na adres redakcji opracowań, artykułów historycznych, modelarskich, współczesnych; starych zdjęć, relacji z wydarzeń w kraju, z imprez, opisów i zdjęć istniejących jeszcze w wielu miejscach śladów po dawnej kolei itp. Najciekawsze z pewnością opublikujemy, a w zamian przekażemy zawsze egzemplarz autorski, a po przekroczeniu ogólnej kwoty honorarium 25 zł - także to honorarium.Adres redakcji:
Koleje Małe i Duże
Wydawnictwo APLAND
ul. Kościuszki 182
40-525 Katowice

E-mail: redakcja@kmd.pl