Wydawca:
APLAND Sp. z o.o.,
40-525 Katowice, ul. Kościuszki 182
Kontakt: Andrzej Wilk,
tel. 601-433-075, awilk@kmd.pl

Opracowanie graficzne:
Andrzej Wilk
Bogusław Nikonowicz
Grzegorz Szendzielorz
Paweł Włodarczyk 

Skanowanie, skład i druk:
DRUKPOL P.P.H.U. S.J.,
42-600 Tarnowskie Góry,
ul. Kochanowskiego 27

Sprzedaż wysyłkowa i prenumeraty:
APLAND - Andrzej WIlk
40-525 Katowice, ul. Kościuszki 182,
tel.
601-433-075,

 Współpraca:
Zygmunt Barański, Filip Bebenow,
Michał Bis, Filip Brzeziński,
Tomasz Butrym, Adam Bychawski,

Jacek Chiżyński, Paweł Czech,
Krzysztof Dobrzański, Bartosz Dobrzyński,
Tomasz Drzewiecki, Andrzej Etmanowicz,
Roman Garbacik, Lucjan Jeziorny,
Zdzisław Kołoda, Jan Kołodziej,
Robert Kost, Roman Kozak,
Krzysztof Kubicki, Grzegorz Nycz,
Stanisław Pietrzyk, Robert Pikor,
Bogdan Pokropiński, Sebastian Poliszuk,
Ryszard Stankiewicz, Szymon Suliński,
Bogdan Waga. Adrian Wandtke